Search Results

Results for: 'gestort'

Research Spade

By: admin, Views: 846

In dit voorbeeld worden verschillende knelpunten opgelost 1. Het picken uit een bak met gestorte metaal delen. 2. Het picken van glimmende producten, ongeacht de hoeveelheid licht. 3. Het picken van een product op de juiste orientatie. 4. Het tillen van een zwaar metaal deel met vacuum.

Contactgegevens